وقتی ما برای انجام سفارش مشتری، طراحی سایت او را آغاز می کنیم، بسیار وسوسه می شویم که خارج از چارچوب رایج، تجربه کاربری جدیدی را برای سایت او خلق نماییم. این مورد با توجه به نقش مدلهای ذهنی انسان می تواند بسیار تاثیر بدی در کارایی وب سایت مشتری داشته باشد.

ذهن انسان برای درک جهان اطراف، تصاویری را خلق می کند. و با استفاده از این قدرت تصویرسازی، می تواند در مواجه با شرایط پیچیده رفتار خود را ساماندهی کند. این مفهومی از مدل ذهنی ما انسانهاست که بر ساماندهی درک ما از جهان تاثیر می گذارد. ما با استفاده از مدلهای ذهنی خود قادریم رفتار خود را در موقعیت های مختلف تشخیص داده و عمل نماییم. برای مثال ما می دانیم پس از رفتن به یک رستوران چه کاری را می بایست انجام دهیم از نشستن و انتخاب منو گرفته تا میل نمودن غذا و تسویه حساب آن.

مدلهای ذهنی در عملکرد کاربران یک وب سایت نیز تاثیر گذارند. برای مثال ما همیشه می دانیم که در یک فرم ورود اولین فیلد مربوط به نام کاربری و دومی مربوط به رمز عبور می باشد. حال تصور کنید که جای این دو را با هم عوض نماییم. چه رخ خواهد داد؟

یک طراح سایت خواسته یا نا خواسته در طول زندگی حرفه ای خود، مدلهای ذهنی خاصی را برای کاربران آنلاین خلق کرده است. همین مدلهای ذهنی باعث می شوند کاربران قادر به استفاده از وب سایتهایی با زبان غیر بومی آنها باشند. با استفاده از این الگوها می توانند در یک شبکه اجتماعی عضو شده و یا از وب سایتی فروشگاهی خریدی داشته باشند.

 

هنگامی که مدلهای ذهنی ایجاد می شوند، در مواجهه با اطلاعات متناقض تمایل کمتری برای تغییر دارند. مغز ما در مواجهه با عوامل مختلف، به نشانه های آشنا تمایل نشان می دهد و از پردازش اطلاعات جدید و غیر متداول دوری می کند. اکر شما با طراحی سایتی غیرمتعارف در جهت خلق تجربه کاربری متفاوتی برآیید، کاربران در مواجهه با این سایت عکس العمل منفی نشان می دهند، زیرا با الگوهای آشنای دهنی آنها مطابقت نداشته و آنها را وادار به پردازش اطلاعات جدید می کند.

شما می بایست با طراحی سایت مطابق با مدل های ذهنی آشنا، به کابر جهت ایجاد تعامل با وب سایت خود کمک نموده تا حس ارتباطی بهتری با کسب و کار شما برقرار نماید. تغییرات این الگوها به یکباره میسر نیست و می بایست با گذر زمان، موازی با هزاران وب سایت رهبر و پیشروی دیگر طی شود.

 


جستجو