همانطور که می دانید مرغ مگس خوار نام الگوریتم جدید گوگل است که به تازگی معرفی شده است. و تا اینجا نیز تغییر زیادی در روند جستجوها پایه ریزی کرده است.

 در زیر به سه اصل اساسی این الگوریتم می پردازیم:

1. تاکید بیشتر بر جستجوی معنایی

با افزایش روند جستجوی پرسشی و معنایی کاربران از گوگل، الگوریتم جدید گوگل تاکید بیشتری بر روی این نوع جستجو بر پایه نمودار دانش گوگل دارد.

2. سیگنالهای اجتماعی (بازخوردهای شبکه های اجتماعی)

سیگنالهای دریافتی گوگل از شبکه های اجتماعی کمک فراوانی به الگوریتم مرغ مگس خوار، در یافتن پاسخی دقیق برای جستجوهای معنایی میکند. حال اگر می خواهید در این الگوریتم پیروز شوید می بایست در شبکه های اجتماعی مختلف فعال تر شده و علاقه مندان و دنبال کنندگان مطالب خود را افزایش دهید. در این الگوریتم میزان دریافت لایک و هرگونه بازخورد مثبت از سوی کاربران اهمیت ویژه ای دارد.

3. افزایش اهمیت گوگل پلاس

جای تعجب ندارد که الگوریتم جدید گوگل اهمیت بیشتری به شبکه اجتماعی گوگل پلاس نسبت به شبکه های دیگر می دهد، زیرا بر روی پلتفرم خود گوگل می باشد. از آنجا که فعالیتهای اجتماعی در مرغ مگس خوار اهمیت ویژه ای یافته، توصیه می شود تا از شبکه گوگل پلاس و ابزار آن جهت بهینه سازی سایت خود استفاده بیشتری نمایید.

 


جستجو