طراحی سایت مجله حیوانات خانگی

1) طراحی مجله اینترنتی فول داینامیک

2) شبکه اجتماعی اشتراک عکس

3) سیستم درج آگهی 

4) سیستم ایمیل مارکتینگ

5) مدیریت کاربران

 

www.petformation.com