1. کلیه سفارشات بعد از مشاوره حضوری و یا تلفنی پذیرفته می شود.

2. مشتری موظف است اطلاعات کاربری خود را بطور کامل و شفاف تکمیل نماید.

3. مدت زمان انجام سفارشات طراحی سایت 10 الی 14 روز کاری می باشد.

4. مشتری می بایست در صورت انصراف، حداکثر تا 72 ساعت نسبت به لغو درخواست خود اقدام نماید و شماره حساب بانکی جفت بازگشت مبلغ را اعلام نماید.

5. گروه التج موظف به آموزش پنل مدیریت سایت به نماینده مشتری می باشد.